“Алба център“ ООД е българска компания специализирана в сферата на аутсорсинг на бизнес процеси.

Мисията на компанията е:
Да предлага високо качество на обслужване на клиентите в съответствие със стандартите на най-добрите практики с цел по-добре информирани клиенти, развитие на пазара на маркетинговите и продажбени дейности, създаване на репутация на компетентост в обслужване на клиенти и налагане в бизнес средите, като контактен център, който създава допълнителни ползи за своите бизнес партньори.

                                                    

Тарифи и Такси

Решения