Внимателният подбор и непрекъснатият стремеж към мотивация на нашата най-голяма ценност – нашите служители, води до създаването на работна среда, в която всеки е готов да помогне, както и до различни възможности за кариерно развитие.

 
                                                                          Нашият екип се състои от:

>  Висококвалифициран технически персонал
>  Опитни супервайзори и оператори, притежаващи добри умения за водене на разговори, справяне със сложни и нестандартни ситуации, както и езикови познания
>  Експертни звена по маркетинг и по управление на бизнес процеси