Внимателният подбор и непрекъснатият стремеж към мотивация на нашата най-голяма ценност – нашите служители, води до създаването на работна среда, в която всеки е готов да помогне, както и до различни възможности за кариерно развитие.

 
                                                                          Нашият екип се състои от:

>  Висококвалифициран технически персонал
>  Опитни супервайзори и оператори, притежаващи добри умения за водене на разговори, справяне със сложни и нестандартни ситуации, както и езикови познания
>  Експертни звена по маркетинг и по управление на бизнес процеси

Свободни позиции

Във връзка с разширяване на дейността на фирмата, търсим да назначим мотивирана и амбициозна личност, която да отговаря на входящата линия на компанията, отговаряща на следните изисквания:
• Завършено средно образование;
• Добри комуникативни умения и подход към клиентите;
• Умения за работа в екип и в динамична среда;
• Ориентираност към постигане на цели и високи резултати;
• Активност и самоинициативност;
• Дисциплинираност и самоконтрол;
• Владеенето на чужд език ще се счита за предимство;
• Опит в кол център се счита за предимство;

Ние предлагаме:
• Работа на трудов договор – работно време от 8.00ч. до 20.00часа ,при график 2 на 2  (дневна-нощна-2 дни почивка);
• Заплата, определена на база трудовия договор и бонусна система;
• Възможност за професионално развитие;
• Обучения за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията.

Очакваме Ви.