Услуги с изходящи обаждания

Ние сме специализирани в сферата на директни продажби, телемаркетинг, уреждане на бизнес срещи, обслужване на игри и мероприятия.
Супервайзорите и служителите в нашия контактен център са мотивирани да постигнат заложените от вас критерии за качество и резултати.

 

 

Директни продажби

>  Цялостна организация на процеса на продажба
>  Информационно и телекомуникационно обслужване на проекти на клиенти – използване на информационната база данни на Call Center за свързване и уреждане на директни срещи на клиенти с потенциални техни бизнес партньори;
                                                                    

 

             


Маркетингови кампании

Телемаркетинг
>  Телефонни интервюта                                                                                             
>  Online проучвания
>  Проучване на обществено мнение
>  Проучване степен на удовлетвореност на крайни клиенти на компании
>  Маркетингови проучвания, демографско профилиране, мониторинг

                                                                                                                        

 

Обслужване на мероприятия

Регистрация
>  Регистрация за конференции, семинари, срещи
>  Обаждания за потвърждаване на участие в организирани от клиента събития
>  Първоначално прозвъняване и изпращане на покани за събития
>  Управление на събития

                                                          

 

                                    


Напомнящи обаждания

>  Напомняне за участия, реклами, срещи, уведомяване за промоции
>  Обаждания към спечелили от промоционални игри на клиенти
>  Уведомявания за плащания

        
                                                                                

Организиране на бизнес срещи

>  Организиране на срещи с използване на база данни за свързване и уреждане на директни срещи на клиенти с потенциални техни бизнес партньори
>  Възможност за разширяване бизнеса на клиенти