Тарифи и Такси

 

 


Обслужване на Телефон на потребителя, Хелп деск, Телефон за поръчки, Телефон за информация и т.н - от 350 лв. - 700 лв. за работно място, за месец         

В цената се включва
:
    

>  Денонощен режим на                                                                                                              работа                                                                                                                                       
>  Ежеседмично обучение по проекта
>  Ниво на обслужване за гарантирано качество
>  Професионално обучен оператор
>  Супервайзор за контрол и комуникация по кампанията
>  Дневни, месечни и седмични отчети
>  Запис на разговори
>  Избор на оператор

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                        

Организиране на бизнес срещи - от 20 лв.

>  Подготовка на специализирана база данни от юридически лица, таргетирана по бранш, предмет на дейност, брой служители, град и други - по задание на клиента
>  Изготвяне на сценарий за провеждане на разговор
>  Достигане до човек, взимащ ръководни решения
>  Изготвяне на онлайн график, съобразен с нуждите на Вашите търговски посредници
>  Постоянен супервайзорски контрол
>  Запис на всеки проведен разговор
>  Ежедневни, седмични и месечни отчети на организираните бизнес срещи                                           

                                                         

Анкети и проучвания - от 0,50 лв. ( в зависимост от продължителността на анкетата )   

 >  Изготвяне на скрипт                                                                                                                              
>  Подготовка на таргетирана база данни
>  Обучение на оператори
>  Постоянен супервайзорски контрол                                                       
>  Статистики в реално време
>  Изтегляне на статистики в различен формат                                           
>  Прослушване на разговори в реално време
>  Генериране на специфични статистики според нуждите на компанията
>  Избор на въпроси от сценария с цел генериране на желана статистика              

 
    

 

 Наем на работно място от 1250 лв. на месец

В цената се включва:                                           

>  Специализиран софтуер за контактен център
>  Оборудвано работно място
>  Професионална техника за контактен център                        
>  Офис с денонощен режим на работа
>  Професионално обучен служител за Вашият проект
>  Супервайзор с опит за Вашия тип кампании
>  Ежедневен контрол на качеството
>  Обучения