Решения

 Ако имате нужда от временна или постоянна помощ в контактите с Вашите настоящи и потенциални клиенти, ние сме насреща.
Нашите услуги включват: проучвания чрез телефонни анкети, продажби по телефона, телефонна поддръжка на клиенти, приемане и обработка на поръчки, проучвания и др. кампании.
Телефонният маркетинг е един от най-мощните инструменти за директни продажби на крайни клиенти. Нашият контактен център е перфектната възможност да достигнете до максимален брой клиенти и да реализирате директно продуктите и услугите си.

 

Социологически агенции      

 •  

             Проучвания чрез телефонни анкети    

  • >  Възможност за създаване на сценарии за всяко отделно проучване.
   >  Запис на разговори.
   >  Таблични и графични резултати в реално време.
   >  Дефиниране на квоти според изискване на проучването.
   >  Възможност за дефиниране на отговори с цел интеграция с SPSS платформи.

   

                                                                                                                                         
                

Финансови институции

         Телемаркетинг, продажба на услуги                                                        
           >  Входяща и изходяща линия.                                                                                          
           >  Запис на разговори.
           >  IVR за управление на входяща линия.
           >  Таблични и графични статистики.
           >  Създаване на собствен сценарии.
           >  Собствен шаблон за импорт и експорт на данни.
 

 

                              
 • Маркетингови проучвания       

  >  Създаване на собствен сценарии.
  >  Собствен шаблон за импорт и експорт на данни.
  >  Запис на разговори
  >  Таблични и графични статистики                                                                                                                

 

 

                                                                            
 • Телефон на клиента ( Help Desk )

              >  Управление на входяща линия
              >  Мониринг модул
              >  Автоматично получаване на информация
              >  Връзка към база данни

                                                                                             

 

Онлайн магазини

                          
 •    Потребителска линия
              >  IVR модул (възможност за интеграция с база данни за проверка на поръчка,
                  най-често задавани въпроси, меню за всеки отдел).
              >  Избор от сценарии за разпределяне на обаждания според натоварване и умения на служител.
              >  Автоматично разпределяне на разговори към оператори.
              >  Запис на разговори

 

 • Приемане на поръчки

  >  Насочване на клиенти към най-добрия търговец.
  >  Предоставяне на възможност за автоматичен отговор за справки.
  >  Попълване на данни за тип на всяко обаждане.
  >  Събиране на статистика за натоварване на линията за поръчки и възможност за нейното оптимизиране.

                                                                                                       
                                                                                


 Фармацевтични компании

         Потребителска линия

              > 
Нашата цел е да Ви помогнем винаги да бъдете една стъпка пред Вашите конкуренти,
                 чрез предлагане на нови услуги.

                        


          Изходящи кампании, телемаркетинг
                                                                           
             
              >  Кампании за привличане на нови клиенти.
              >  Кампании за набиране на сътрудници.
              >  Кампании за уведомяване на ваши клиенти или партньори.
              >  Телемаркетинг кампании към партньори.                        

                  
          Основните ползи при внедряването на контактен център са:

              >  Оптимизиране на разходи.
              >  Запис на разговори.
              >  Статистики в реално време.
              >  Подобряване на работната среда и резултатите на отдела.